ЧЕСТИТО, ДОБРУДЖАЦИ! ВЛEЗE В СИЛА НОВАТА ЦЕНА НА ВОДАТА

От 8 януари се променят цените на предлаганите услуги, уведомява на сайта си„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Изписани са цените без ДДС. Цената за услугата „доставяне на вода на потребителите” вече е 2,155 лв./куб. м, а цената за услугата „отвеждане на отпадъчни води” е 0,261 лв./куб. м.

Цената за услугата „пречистване на отпадъчни води”:

-Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 0,318 лв./куб. м
-Промишлени и други стопански потребители
Степен на замърсяване 1 – 0,419 лв./куб. м
Степен на замърсяване 2 – 0,681 лв./куб. м
Степен на замърсяване 3 – 0,83 лв./куб. м

С ДДС гражданите вече ще плащат по 3.28 лв. за кубик вода, при 3.13 лв. досега, съобщи Дарик радио Добри.

ИНФЛАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

 

Booking.com

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here