Close up shot of Bulgarian Lev money banknotes

Община Добрич ще предложи на редовната януарска сесия на Общинския съвет промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци във връзка с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси. Проектът на Наредбата е публикуван в сайта на Община Добрич и е обявен за обществено обсъждане. Промяната в ставките е минимална и е съобразена с фиксираните стойности в Закона.

Чл. 41. (1)  За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен.

Промените касаят СKw – частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя. Отпада първата точка в общинската наредба за данък до 37 Kw включително – 0, 54 лв. за 1кW, която е заличена от закона. Автомобилите с такава мощност са включени в нова обща категория до 55 kW включително и ще заплащат ставката за тази категория по 0,56 лв. за 1 kW. Запазват се следните ставки:

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,76 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW, но само до 150 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;

За автомобилите със следните мощности се създават две нови категории, като предложените ставки са както следва:

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW;/при параметри на Закона от 1, 60 до 4,80 лв. за kW/

е) над 245 kW –  2,10 лв. за 1 kW;/при параметри в Закона от 2,10 до 6, 30 лв за kW/.

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила и е фиксиран  в Закона за местните данъци и такси.

 Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

 

Съгласно промените в Закона за местните данъци и такси се въвежда нова екологична категория на автомобила. Тези, които нямат такава категория, ще заплащат по-висок данък. За тази категория Община Добрич предлага минималните ставки.

Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“  

1,10

„Евро 3“         1,00
„Евро 4“         0,80
„Евро 5“         0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“         0,40
Коментирай